Wednesday, 6 June 2012

Bank Soalan Sains UPSR

Kertas Model 1 - http://www.tutor.com.my/tutor/daily/f_harian.asp?h=&e=UPSR&s=SCI&ft=&t=&i=BS&bst=UPSR_SCI_BS_1.PDF

Kertas Model 2 - http://www.tutor.com.my/tutor/daily/f_harian.asp?h=&e=UPSR&s=SCI&ft=&t=&i=BS&bst=UPSR_SCI_BS_2.PDF

Kertas Model 3 - http://www.tutor.com.my/tutor/daily/f_harian.asp?h=&e=UPSR&s=SCI&ft=&t=&i=BS&bst=UPSR_SCI_BS_3.PDF

Kertas Model 4 - http://www.tutor.com.my/tutor/daily/f_harian.asp?h=&e=UPSR&s=SCI&ft=&t=&i=BS&bst=UPSR_SCI_BS_4.PDF

Kertas Model 5 - http://www.tutor.com.my/tutor/daily/f_harian.asp?h=&e=UPSR&s=SCI&ft=&t=&i=BS&bst=UPSR_SCI_BS_5.PDF

Huraian Sukatan Pelajaran (Sains) Tahun 5

Aims and Objectives
Scientific Skills
Thinking Skills
Scientific Attitudes and Noble Values
Teaching and Learning Strategies
Content Organisation
Investigating Living Things
Learning Area: Microorganisms
Survival of the species
Investigating Force and Energy
Learning Area: Energy
Electricity
Light
Heat
Investigating Materials
Learning Area: States of matter
Acid and alkali
Investigating The Earth and The Universe
Learning Area: Constellation
The Earth, The Moon and The Sun
Investigating Technology
Learning Area: Strength and Stabilityhttp://www.ppk.smkdpk.com/hsp/science/kbsr/hsp_sc_y5.pdf

Wednesday, 28 March 2012

Unit 10 : Rantai Makanan

Pengenalan

Haiwan dan Makananya

Haiwan tidak boleh membuat makananya sendiri . Haiwan memperolehi makanan dengan memakan tumbuhan atau haiwan lain . Haiwan yang berbeza memakan jenis makanan yang berbeza .

Sesetengah haiwan hanya makan tumbuhan . Haiwan-haiwan ini dikenali sebagai Herbivor . Bahagian tumbuhan yang dimakan oleh Herbivor ialah daun , buah , biji , madu , bunga , batang dan akar .

Contoh Haiwan Herbivor


Sesetengah haiwan hanya makan haiwan lain . Haiwan-haiwan ini dikenali sebagai karnivor.


Contoh Haiwan Karnivor
Karnivor mempunyai deria penglihatan, bau dan pendengaran yang sangat baik untuk mengesan mangsanya. 


Sesetengah haiwan makan tumbuhan dan haiwan lain . Haiwan-haiwan ini dikenali sebagai omnivor.

Contoh Haiwan OmnivorSiratan Makanan


Kebanyakan ekosistem mempunyai beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Rantaian-rantaian makanan yang bertindih lapis ini dikenali sebagai siratan makanan.

Rantaian Makanan

Merupakan kaedah pemakanan komponen hidup yang berperingkat-peringkat.Proses aliran tenaga berlaku melalui rantaian makananDefinisi Pengeluar


Kesemua rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dikenali sebagai pengeluar kerana tumbuhan ini boleh membuat makananya sendiri.